Binární opce – obchodování zpráv

Zprávy se dají obchodovat několika způsoby na různých trzích. Při obchodování zpráv na forexu však existují určité limity při zadávání obchodních příkazů. Při vyhlašování zpráv dochází k rychlým pohybům a někteří brokeři neumožňují vstup do obchodní pozice.

Jak obchodovat zprávy pomocí binárních opcí?

Nejdříve si ukážeme obchodování zpráv pomocí one touch opcí. Zde je možné nastavit dobu expirace platnosti opce od jedné hodiny až po několik dní. Důležité je však zadat obchod v dostatečném časovém limitu před vyhlášením zprávy. Obvykle takový obchod nejde zadat za výhodný kurz několik desítek minut před zprávou. Pokud tedy chceme obchodovat na obě strany, je dobré zadat obchody cca 1 až 3 hodiny před vyhlášením zprávy pro long i short směr.

 • nejdříve si vybereme v obchodní platformě záložku Touch/No Touch
 • výběr měnového páru
 • volba doby expirace binární opce – End Time(platforma má čas GMT, což je o hodinu méně)
 • pokud je zpráva vyhlašována např. v 11:00 hodin, nastavit dobu expirace opce 1 hodinu po vyhlášení zprávy
 • obvykle měnový pár reaguje od několika minut až po hodinu po zprávě
 • nastavení cenové bariery – Barrier offset – na obrázku níže rozpětí 16 pips.
 • pro ziskový obchod se cena musí dotknout úrovně o 16 pips výše

Obchod long směrem

onetouch2

Obchod short směrem

onetouch1

 • v platformě je uvedeno 5 desetinných míst a např. 20 pips je zobrazováno jako 200 pips atd.
 • takto můžeme zadat obchody na long i short stranu nebo jenom jedním směrem
 • výhodné je zejména RRR obchodu, neboť na forexu bychom tuto obousměrnou pozici nezadali
 • celkové náklady na 2 obchody jsou 50 dolarů při očekávaném zisku 100 dolarů
 • to znamená náklad na dvě pozice long i short směrem
 • pro zisk je nutné dosáhnout alespoň jedné bariéry

Celkové shrnutí:

Úspěšné obchodování zpráv tímto způsobem vyžaduje vysledování nejlepšího času před otevřením obchodu. Dále je nutné zvolit správný čas expirace – nechat obchodu dostatek času, aby došlo k požadovanému pohybu. Záleží také na druhu zprávy. Největší pohyby zaručuje obvykle NFP, Úrokové sazby, HDP, Zasedání centrální banky nebo stav nezaměstnanosti.