Binární opce strategie – bollinger bands

V dnešním článku se budeme zabývat vhodnou obchodní strategií pro krátkodobé binární opce. Jde o opce v intervalu minut. Krátkodobé časové intervaly jsou poměrně složité na obchodování. Nicméně indikátor pod názvem Bollinger bands by měl vše usnadnit.

Základem používání Bollinger bands je volatilita, neboli tržní pohyby (kolísavost). Smyslem obchodování je využít všech tržních pohybů k dosažení zisků. Právě Bollinger bands jsou indikátorem, který měří volatilitu. Toto se děje z důvodu rychlých pohybů. Většinou se nejedná o velkou odchylku, nicméně je s tím třeba počítat a používání výše zmíněného indikátoru nám může pomoci.

Kdy vstoupit do obchodu:

V základu existují 3 čáry, které představují klouzavý průměr. Když se pruhy rozšiřují – volatilita je vysoká. Když se pruhy uzavírají – volatilita je nízká.

Vstupní signál může být dán v momentě, když cena dosáhne, překříží nebo překoná jakýkoliv ze 3 pruhů nebo když se pruhy rozšiřují nebo zužují.

Nejvíce signálů tedy pramení z jednoduché expanze nebo naopak zúžení bollinger bands. Samozřejmě, že použití tohoto indikátoru záleží vždy na konkrétních podmínkách na daném grafu. K pochopení fungování Bollinger bands je třeba sledovat tento indikátor na živém grafu a sledovat jak reaguje při pohybech ceny.


Indikátor bollinger bands je standardně dostupný v platformě MT4, kterou si můžete stáhnout ZDE.


Na níže uvedeném grafu jsou možnosti jak používat Bollinger Bands:

bollinger bands

Bod 1. ukazuje cenu, která se pohybuje z období nízké volatility do vysoké volatility – toto je znamení, že vysoký pohyb může přijít.
Bod 2. –  Cena se vrátila zpátky do středního pruhu, kde se odrazila od původní ceny v bodu 1. Nyní se pohybuje cena opět směrem vzhůru a v bodu 3. překročila pruh s následnou mírnou korekcí. Tato korekce je malá, avšak dá se zobchodovat. Bod 4. se cena pohybuje těsně u hranice horního pruhu, ale nepřekračuje ho. Tento stav signalizuje, že je trend silný, ale nechystá se korekce – případný vstup do obchodu.


Bollinger Bands a binární opce

Tento indikátor ukazuje tržní volatilitu a poté signalizuje okamžik, kdy se trh začíná hýbat. Když se začne trh hýbat, bollinger bands začnou generovat celou řadu signálů, které se dají využít. V podstatě je tento indikátor založen na standardní odchylce ceny a vrací se do původního stavu když volatilita stoupá a klesá. Když je trh klidný, tak se jednotlivé pruhy indikátoru zužují. Když se trh pohybuje, pruhy indikátoru rozšiřují. Toto rozšiřování a zužování pruhů je jednou možností, jak získat vstupní signál do obchodu.