Druhy základních obchodních příkazů

Market orders – tržní cena
Limit orders – nákup nebo prodej za předem stanovenou cenu obchodníkem
Take profit – realizace zisku
Stop loss – realizace ztráty