Finanční trhy a investování – akcie, fondy, opce

Zhodnocení volných finančních prostředků si vyžaduje určité znalosti a zkušenosti. Před začátkem investování je vhodné seznámit se základními pojmy správy kapitálu. Každý obchodník na burze si musí určit své priority a také investiční nástroje, které použije. Důležitým krokem je používání money managementu nebo li řízení peněz. Samozřejmostí je také vzdělávání, neboť finanční trhy se neustále mění a příliv nových informací neustává.


Jak na správné investování

Jako první otázku si musíme položit, kolik jsme schopni investovat? Podle výše finančního kapitálu se dá určit případná strategie zhodnocování peněz. Dalším faktorem, který vstupuje do hry je míra rizika, které jsme ochotni podstoupit.

Zpravidla platí, že čím vyšší zhodnocení, tím vyšší riziko je třeba podstoupit.

Základní investiční nástroje pro začátečníky:

Podílové fondy – zde se jedná o tradiční finanční nástroj. Vybírat se dá z několika typově zaměřených podílových fondů. Jde o fondy peněžního, dluhopisového a akciového trhu. Za vstup do fondu je obvykle účtován poplatek. Zhodnocení se pohybuje od jednotek až do desítek procent. Mezi výhody tohoto typu investování patří jednoduchost. Není třeba žádné důkladné finanční vzdělání. O naše prostředky se starají investiční manažeři, kteří disponují dostatkem zkušeností. Nevýhodou je nižší míra zhodnocení a již zmíněné poplatky.

Akcie – akcie představují cenné papíry, které jsou vydávány podniky a společnostmi. Jedná se vlastně o podíly na firmě. S těmito podíly lze volně obchodovat na akciových burzách. Pro začátečníky je vhodné vybírat akcie známých a velkých firem. Obvykle se takovéto akcie dostávají do indexů. Tyto indexy zahrnují nejlepší a nejvýkonější akcie, s kterými se obchoduje. Zhodnocení se zde může pohybovat až v desítkách procent.

Dluhopisy – v případě dluhopisů můžeme mluvit o cenných papírech, které jsou vydávány společnostmi nebo státem. Tyto dluhopisy jsou vydávány za účelem financování činnosti všech těchto organizací. Jde tak o závazek firmy vůči kupujícímu. Tento cenný papír má vždy splatnost v určitý čas v budoucnosti a je zde také uvedena výše úroku. Tento úrokový výnos tak představuje další možnost profitu. Nejbezpečnější jsou obvykle státní dluhopisy.


Investování peněz

Peníze lze investovat mnoha různými způsoby. V každém případě bychom však měli mít na zřeteli bezpečí našich financí. Bezpečnost určitých finančních nástrojů lze snadno zjistit pomocí referencí a zkušeností investorů. Jde hlavně o různá diskuzní fóra. Investování se provádí prostřednictvím brokera. Takový broker nám umožní obchodovat na různých finančních trzích.

Zde by se měli sledovat hlavně poplatky za obchod a celkový přístup makléře ke klientovi. Někteří burzovní brokeři nabízejí investování na světových i domácích burzách. Důležité je vědět, jestli jde o reálné akcie, dluhopisy, měny nebo o tzv. CFD kontrakty. V případě cfd kontraktů se nabízí jedna výhoda, kterou jsou poměrně nízké nároky na vstupní kapitál.


Investování do akcií

finanční trhy 1Do akcií je možné investovat několika způsoby. Vždy je dobré brát v potaz několik zásad. Vyššího výdělku lze dosáhnout výběrem více rizikových akciových titulů. Tyto akcie lze vyhledat vlastními silami a nebo využít služeb investičního makléře. Nicméně kvalitní makléř je nedostatkové zboží a lze spoléhat pouze na doporučení klientů, kteří své finance pomocí akcií již zhodnotili.

Akcie se obchodují pomocí technické a fundamentální analýzy. Technická analýza zaznamenává pohyby na cenovém grafu. Podle těchto pohybů se pak odhaduje vývoj kurzu akcie v budoucnosti. Využívá se zde různých statistik. Velmi oblíbené jsou klouzavé průměry. Fundamentální analýza je nástrojem pro obchodníky, kteří zohledňují ekonomické události a zprávy z jednotlivých ekonomik. Důležité je vyhlašování ekonomických reportů, které se vztahují ke konkrétním odvětvím v ekonomikách.


Investování do fondů

Fondy jsou určené převážně pro investory, kteří se nechtějí zabývat analyzováním trhů. Tuto práci za ně pak vykonávají manažeři těchto fondů. Samozřejmě, že se jedná o různě rizikové a výnosné fondy. Investování do fondů je tak především pro movitější klienty.

Zajímavou novinkou z oblasti fondového investování jsou ETF fondy. Jde o exchange traded funds. Tyto fondy se vždy specializují na jednotlivou oblast investičního nástroje. Může jít o ETF fondy komoditní, zlaté, akciové nebo dluhopisové. ETF fond vždy sleduje konkrétní aktivum, jako třeba ropu a zlato. Výhodou jsou nižší výdaje na počáteční kapitál.


Investování na burze, aneb s čím obchodovat

finanční trhy 2Burza se může zdát pro někoho snadnou možností, jak začít investovat. Nicméně tak jednoduché to není. Důležité je, jaký zvolíme investiční nástroj. Mělo by jít o takový nástroj, který bude plně odpovídat našemu pojetí zhodnocení a rizika. Díky internetu je možné obchodovat na burze s aktivy po celém světě.

Prostřednictvím jednoho brokera se může investovat do akcií, podílových fondů, ETF fondů, měnových párů, dluhopisů nebo CFD kontraktů. Úkolem obchodníka je sledovat na jaké úrovni se pohybují poplatky za otevření a uzavření obchodu. Většina forex a cfd brokerů si tyto poplatky nebo komise neúčtují. Jejich výdělkem je tzv. spread. Spread představuje rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. V čase vysoké likvidity jsou tyto rozdíly minimální. Naopak během noci a víkendů se spready zvyšují. Vše záleží na poptávce a nabídce.


Investování pro začátečníky – binární opce

Pro začátečníky v oblasti investování je někdy těžké pochopit různé obchodní nástroje. Poměrně jednoduché na pochopení jsou binární opce. Tento druh opcí nabízí ve svém výsledku pouze dvě možnosti. Jedná se o zisk nebo ztrátu. Na obchodníkovi tedy leží váha rozhodnutí. Toto rozhodnutí spočívá v určení směru konkrétního aktiva.

Nejčastěji se prostřednictvím binárních opcí investuje do měn, akcií a akciových indexů. Velmi oblíbeným nástrojem mezi binárními obchodníky je zlato. Zlato patří mezi vysoce likvidní trh. Nicméně na reálném komoditním trhu jsou vysoké nároky na finanční kapitál. Binární opce tyto vysoké finanční nároky nemají. Obchody lze uzavírat již od 5 eur.


Investování na kapitálových trzích – výdělky a rizika

Kapitálové trhy přináší jak výdělky, tak na druhé straně i rizika. Hlavní rizikem je ztráta celého investovaného kapitálu. U pákových produktů lze mluvit o možné ztrátě vyšší částky, než jsme investovali. Toto se však děje ve velmi mála případech. Důležité je při podepisování smlouvy číst veškeré podmínky pro obchodování. Sem patří nároky na marginové obchodování.

Mezi spekulativní nástroje s nejvyšším potenciálem zhodnocení patří forex měnové páry, komodity a binární opce. Lze zde dosahovat zisků v řádu několika set procent za rok. Nejlepší fondy a obchodníci dosahují i tisícových hodnot. Zde se však jedná o velmi úzkou skupinu, která disponuje potřebným kapitálem a zkušenostmi. Tyto zkušenosti se dají získat pravidelným studiem a obchodováním. Jde o otázku několika let. Důležitá je také otázka psychologie obchodování.