Jak obchodovat forex – forex strategie, forex obchodování, tipy a rady

Money management

Základem úspěšného obchodování na forexu je v první řadě money management. Jedná se o jednoduché matematické řízení našich peněz, které vkládáme do obchodování. Money management nám řekne kolik procent ze svého kapitálu musíme riskovat na jeden obchod a jak vysokou úspěšnost obchodů musíme mít, abychom byli dlouhodobě v zisku.

Toto řízení peněz si klade za cíl:

  • udržet kapitál k obchodování
  • stanovit velikost ztráty na jeden obchod 
  • zajistit dlouhodobé zisky

Důležité obchodní příkazy – stop loss, profit

Mezi nejdůležitější obchodní příkazy na forexu patří:

STOP LOSS – pomocí tohoto příkazu vystupujeme ze ztrátové pozice. Tuto hodnotu si každý obchodník stanoví před každým obchodem a je nezbytné ji dodržovat. Stop loss nás ochrání ve chvíli, kdy se situace na trhu vyvíjí v náš neprospěch.

PROFIT TAKING – tímto příkazem realizujeme naše zisky. Hodnota TP musí vycházet z obchodní strategie. Může se jednat o konstantní velikost nebo je možné rozdělit profit do několika částí. Část obchodu uzavřít v jistém zisku a zbývající část nechat běžet s cílem dosáhnout co nejvyššího profitu.


Forex obchodní systémy

K obchodování forexu se dá použít velké množství obchodních systémů a indikátorů. Nicméně důležité je vědět, kdy tyto systémy používat a kdy ne. Existují období, kdy měnové páry nevykazují žádný trend jakýmkoliv směrem. Během této doby není vhodné obchodovat. Pro obchodování při nehybnosti trhu jsou vhodnější binární opce.

Před každým obchodem je tedy dobré zkontrolovat ekonomický kalendář, jestli se nevyhlašuje důležitá ekonomická zpráva. Potom vyhodnotit další fundamenty, které by mohli mít vliv na námi zvolený měnový pár. Následně po rozhodnutí o vstupu do obchodu se dají použít nástroje technické analýzy jako pomůcka vstupu a výstupu z obchodu.

Je důležité vědět, že hlavní pohyby na měnách jsou zapříčiněny ekonomickými událostmi. Technická analýza sama o sobě nezaručuje profitabilnost našeho obchodování. Každopádně, když se na trzích něco děje, tak stoupající nebo klesající trend vidíme pouhým okem bez jakékoliv analýzy grafu.

Z tohoto důvodu je na prvním místě řízení peněz, potom ekonomické události ve světě a následně pomůcky TA.

Jak může vypadat forexový obchod: Jednoduchá forex strategie

sar obchody

Do obchodu se dá vstoupit pomocí jednoduchých ukazatelů. Základem forexového obchodování jsou Supporty, Rezistence a Trendové čáry.

Support představuje místo v cenovém grafu, kde se cena již ustálila po nějaký čas, tzn, trh již není ochoten jít dál. Z tohoto místa lze očekávat odraz obráceným směrem nebo průraz ve směru trendu.

Na obrázku lze vidět Support a Rezistence a možné vstupy do obchodu.