Jak vytvořit úspěšný AOS

Zkratka AOS označuje termín automatizovaný obchodní systém. Jedná se tedy o obchodní systém, který je předem naprogramován podle určitých kritérií a následně je nasazen na konkrétní finanční trh, kde vykonává obchodní činnost.

Názory na funkčnost a možnost vytvoření úspěšného AOS systému se velmi různí. Nicméně obecně platí, že žádný AOS za obchodníka bez jeho zásahů vydělávat nebude a už vůbec ne ten koupený. Jako příklad lze uvést hodně propagovaný AOS Bratislava, který je založený na martingale systému a v dlouhodobém časovém horizontu vede k vymazání obchodního účtu.

Existuje profitabilní AOS?

Nejvíce AOSů se nabízí pro obchodování binárních opcí. Tady lze prohlásit, že žádný z těchto komerčně prodávaných systémů nefunguje. Jediným cílem prodávajícího je získat peníze za prodej. Nabízí se zde logická otázka, proč by někdo úspěšný mechanický systém prodával, když může vydělávat prostřednictvím tohoto systému?

Nicméně existují i úspěšné AOSy. Tyto jsou však tvořeny a provozovány velkými fondy a bankami, které mají dostatek lidského a finančního kapitálu na jeho tvorbu a provozování. Následně jsou tyto automatizované obchodní systémy monitorovány a probíhá jejich údržba a adaptace na nové podmínky na trzích.

Je AOS řešením pro malého obchodníka?

Automatizace obchodování může být řešením i pro malého obchodníka. Nicméně ne ve smyslu vytváření profitů, ale pouze ke zjednodušení celého obchodování, kdy nám AOS může ukazovat důležité cenové úrovně apod.

Hlavní úkol leží na samotném traderovi, který se po analýze konkrétního aktiva musí rozhodnout jestli vstoupit do obchodu či nikoliv. Právě popularita automatických systému při burzovním obchodováním se dá vysvětlit neochotou obchodníka nést odpovědnost za svá vlastní rozhodnutí. Vše tedy začíná a končí u obchodníka. Žádný automat nebo robot nezajistí tahání zisků z finančních trhů.