Komodity – obchodování s komoditami, jak na komodity, grafy komodit

Komodity představují možnost jak obchodovat na finančních trzích. Na trzích se dá obchodovat s velkým množstvím komodit jako jsou třeba zlato, ropa, kukuřice, bavlna nebo stříbro. Původně se provádělo obchodování s komoditami ve fyzické podobě. Nicméně s postupem času došlo k obchodování s deriváty jednotlivých komodit. Podkladová aktiva těchto derivátů tvoří již zmíněné komodity. Jedná se o termínované obchody neboli futures.


Komoditní kontrakty

Tyto futures kontrakty jsou vypořádávány v budoucnosti, vždy k přesně určenému datu. Komodity se obchodují na margin, tzn. je zde na každý obchod použita pouze záloha z ceny kontraktu. Obvykle se tato záloha pohybuje ve výši kolem 10 % celkové ceny. Pro každý komoditní kontrakt bývá stanovena jiná záloha. Jako u většiny burzovního spekulování se zde setkáváme s finanční pákou.

Obchodování s komoditami na klasických komoditních burzách je finančně značně náročné. Pro menší obchodníky je tato možnost téměř vyloučená. Jako vhodná alternativa se nabízí obchodování komodit prostřednictvím CFD kontraktů. CFD komoditní kontrakty lze obchodovat již od několika tisíc korun.


Komoditní burzy

Komoditních burz existuje po celém světě velké množství. Hlavní obchody se však uzavírají na několika velmi významných komoditních burzách.

Jedná se o tyto burzy:

  • CBOT – Chicago Board of Trade
  • CME – Chicago Mercantile Exchange
  • NYMEX – New York Mercantile Exchange
  • NYBOT – New York Bord of Trade

cbot
CBOT

The Chicago Board of Trade byla založena roku 1848. Jedná se tak o světově nejstarší komoditní a opční burzu. Na této burze se obchoduje více než 50 různých komoditních kontraktů a opcí. Obchoduje se zde přímo na parketu, ale také prostřednictvím elektronické aukce. V roce 2007 došlo ke spojení s burzou CME. Od této chvíle se tyto dvě burzy provozují pod skupinou CME Group.

CME

The Chicago Mercantile Exchange je americkou komoditní burzou v Chicagu. Tato burza byla založena roku 1898 jako zemědělská komoditní burza. Roku 2007 došlo ke spojení s burzou CBOT. V současnosti nabízí burza CME k obchodování několik typů finančních nástrojů. Jedná se o úrokové sazby, indexy, měny a komodity.

NYMEX

The New York Mercantile Exchange je komoditní burza, kterou provozuje společnost CME Group. Tato burza zprostředkuje denně obchody za miliardy dolarů, převážně v energetických komoditách a kovech.

NYBOT

The New York Board of Trade je komoditní burza umístěná v New York City. původně byla založena roku 1870 jako New York Cotton Exchange. Roku 2006 se tato burza stala součástí burzovní skupiny ICE. Burzu NYBOT je také možné znát z filmu Záměna, který pojednává o burzovních spekulacích.


Jak na komodity

Obchody s komoditami lze v zásadě rozdělit do dvou skupin:

Poziční obchodování – zde drží obchodník své obchodní pozice déle než jeden obchodní den. Může se jednat o několik dnů až týdnů. Tento typ spekulanta pracuje s denními grafy a jeho výdělky se počítají v horizontu měsíců. Je zde vyžadován vyšší kapitál pro obchodování.

Intradenní obchodování – intradenní obchodník prodává a kupuje své obchodní pozice pouze v rámci jednoho dne. Dochází zde k vydělávání v rámci krátkých pohybů dané komodity. Takového obchodníka zajímají minutové grafy.