Obchodní signály pro binární opce a forex

Binární opce se dají obchodovat také pomocí signálů od zkušenějších obchodníků. Jedná se o tzv. sociální nebo copy trading. Forma zasílání signálů je buď mailem nebo SMS zprávou, nicméně ve velké většině se tyto vstupní signály poskytují automaticky do obchodní platformy a jsou zde také exekuovány.

Různé obchodní strategie

Pomocí obchodních signálů lze obchodovat různé strategie. Na základě předchozích výsledků konkrétního obchodníka lze zvolit následování jeho obchodů. Zde je důležité dobře se seznámit s uplatňovanou strategií. Je třeba chápat, jestli jde o krátkodobé nebo střednědobé obchody. Nezbytné je poznat chování zvoleného systému během poklesu kapitálu (drawdown).

Obchodní signály jsou poskytovány po registraci u brokera.

Jak používat obchodní signály

Signály se dají používat několika způsoby. Rozdíl je, jestli se jedná o forex nebo binární opce. U forexu probíhá vše na základě 3 kroků. Nejdříve si obchodník prohlédne aktivitu ostatních zkušenějších obchodníků a provede výběr nejlépe vyhovujícího poskytovatele. Následně je možné aplikovat obchodní signály přímo do platformy. Potom dochází ke kopírování zvolených obchodních vstupů a výstupů.

U binárních opcí je situace trochu odlišná. Binární opce se obchodují s přesně daným ziskem a ztrátou. Je tedy možné si ze zasílaných signálů vybírat pouze ty, které vyhovují našemu systému. U opcí tak nedochází k automatickému kopírování obchodů, ale trader může vybírat signály podle potřeby. Nicméně je dobré kratší sledování výkonnosti daných doporučení a pak se dá vypozorovat jak signály implementovat a vytěžit z nich nejvíce.