Zásady spekulanta

 

Správný spekulant není gambler

 

Co není zakázáno, je povoleno

 

City do spekulací nepatří

 

Spekulant nikdy neprozradí svoje know how, pokud ano, má k tomu důvod

 

Účel světí prostředky

 

Mlčeti zlato

 

Nikdo není tak bohatý, aby nemohl být bohatý ještě více

 

Nikdo za svůj život nespasí celý svět

 

Spekulant koná dobro ve svůj prospěch

 

Šedivá je všechna teorie, jen strom obchodu je věčně zelený

 

Schopný spekulant se objevuje pouze tam, kde se objevují peníze